grafika komputerowa przedstawiająca megafonPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno-Romaszki wraz z komunikatem.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZamieszczamy komunikat z Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie w sprawie wykrycia bakterii z grupy coli w wodociągu Rudno w punktach poboru wody Rudno III 54, Rudzieniec 51, Romaszki 50.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonW odpowiedzi na pismo Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach, zamieszczamy pismo skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w poniższej sprawie oraz mapę z proponowaną przebudową skrzyżowania.

Pismo - plik PDF (165KB). Pismo z załączonym szkicem mapy (skan) - plik PDF (840KB).

grafika komputerowa przedstawiająca logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsiPrzekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusaW związku z ogólnokrajową akcją szczepień przeciw COVID-19 informujemy, iż rejestracja na szczepienia rozpoczęła się w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2021 r. dla osób powyżej 80 roku życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły osoby w wieku powyżej 70 roku życia.

25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje zamieszczone są w artykule - link.

Dostępny też jest nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w 2021 roku - link.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższe zmiany będą obowiązywać dopiero od początku 2021 r. Zobowiązania za rok 2020, których termin płatności upływa 31 grudnia br, będą rozliczane według zasad i stawek obowiązujących w roku 2020 opisanych tym artykule - link.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, czyli do: