grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, zwracamy się z prośbą, aby wszyscy interesanci Urzędu Gminy Rossosz oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Rossoszu ograniczyli wizyty w Urzędzie do niezbędnego minimum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju publikujemy apel Wójta Gminy Rossosz do jej mieszkańców.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z panującą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi materiałami, jak chronić się przed tym zagrożeniem?

grafika komputerowa przedstawiająca logo państwowej inspekcji sanitarnej


Zamieszczamy pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białej Podlaskiej dotyczące rocznej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rossoszu.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2019. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

grafika komputerowa przedstawiająca logo państwowej inspekcji sanitarnejW związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem z Chin przekazujemy opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym informacje dotyczące nowego koronawirusa 2019-nCoV.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossoszJak podaje na swojej stronie internetowej Serwis Samorządowy SAP gmina Rossosz znalazła się w gronie trzech samorządów - miasta Sosnowiec oraz gmin Konstantynów i Rossosz, które w skali całego kraju na koniec 2018 r. uzyskały ponad 90 proc. poziom segregacji odpadów.