grafika komputerowa przedstawająca napis aesefPowiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że w każdy piątek w godzinach 7:00 - 15:00, wyznaczony pracownik inspekcji weterynaryjnej będzie udzielał informacji w sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Starosta Powiatu Bialskiego zawiadamia, że w kwietniu 2019 r. rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów Gminy Rossosz. Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego została upoważniona firma:

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku z dużą liczbą zapytań Rolników odnoście odbioru folii po sianokiszonce, Wójt Gminy Rossosz informuję, że odbiór tego typu odpadów prowadzą m. in. dwie firmy:

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku ze znacznym wzrostem w ostatnim okresie liczby pożarów jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz osób poszkodowanych w wyniku pożarów, w tym także wzrost liczby zgonów, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zachęca do zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, że w związku z reorganizacją Oddziału Leśnictwa w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej zmianie uległ harmonogram pracy pracowników, wykonujących nadzór i kontrolę w lasach prywatnych powiatu. Od dnia 1 kwietnia br. nadzór w Gminie Rossosz będzie

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuję, że zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 7/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w dniach od 19 do 26 marca 2019 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Rossosz:

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.