Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że od dnia 20 marca 2024 r. w każdą środę w godzinach 10:00 – 11:00 w siedzibie GOPS, można będzie skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu

Jak już informowaliśmy wcześniej na naszym terenie trwają ćwiczenia wojskowe pk. DRAGON-24. Z tego powodu w dniach 5-6 marca br. możliwy jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych.

Aktualizacja na dzień 5 marca br.

Informujemy, że awaria przyłączy do sieci wodociągowej została już usunięta, lecz wjazd od ul. Wisznickiej będzie nadal zamknięty do czasu przywrócenia nawierzchni i pobocza do stanu sprzed naprawy.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024 roku obowiązuję nowy harmonogram pracy pracowników do spraw leśnictwa. Nadzór w Gminie Rossosz będzie sprawowała Pani Marzena Plażuk, która będzie pełniła dyżur w piątki, w godzinach 9:00 - 11:00, numer kontaktowy: 607-145-480.

Od 12 lutego 2024 roku na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych, związany z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-2, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Dyrekcja Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich mieszkańców naszego regionu, w tym twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.