Informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rossosz na okres 18 miesięcy.

Wójt Gminy Rossosz na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) informuje, że Gmina Rossosz przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2022r., poz.2000) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że postępowania administracyjne w sprawie złożonych wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Zamieszczamy komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 18 października br. w sprawie rozpoczęcia wysyłki drogą mailową identyfikatorów deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dzięki wysyłanej korespondencji każdy, kto podał w deklaracji podał swój adres mailowy, będzie mógł w sprawny i prosty sposób pobrać kopię złożonej deklaracji.

Informujemy, że w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej.

Informujemy, iż przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego są działaniami prewencyjnymi, związanymi z zarządzaniem kryzysowym i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Informujemy, że Gmina Rossosz przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie.