W imieniu Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dra hab. Arkadiusza Berezy publikujemy pismo wraz z komunikatem dotyczącym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uciekającym z Ukrainy.

Publikujemy opracowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski.

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Informujemy, że od 7 marca 2022roku Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Rossosz czynny w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 8:00 - 13:00.

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

W związku z wykryciem na terenie województwa lubelskiego pierwszego przypadku wścieklizny u lisa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie oraz zaleceniu wykonywania takich szczepień również u kotów.

Informujemy, na stornie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie został opublikowany waży komunikat dotyczący programu „Czyste Powietrze” - link.

 

 

 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021r., poz. 2490)  strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.