Informujemy, że NZOZ ,,PRO VITA” przy ul Batalionów Chłopskich 49 w Rossoszu z dniem 1 stycznia 2022 r. rezygnuje z udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w Ośrodku Zdrowia w Rossoszu z powodu braków kadrowych.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2021 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zaprasza osoby z obszaru powiatu bialskiego do korzystania nieodpłatnego poradnictwa prawo-obywatelskiego. Porady są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bialskim, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych i finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników, od 10 listopada br. wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rossosz.

Urząd Gminy Rossosz przypomina, że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.

Często zdarza się, że właściciele psów nie sprawują nad nimi należytej opieki, co może skutkować bieganiem psów w ogólnodostępnych miejscach publicznych bez żadnego nadzoru, np. po chodnikach.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że dnia 30 września 2021 r. upłynął termin płatności III raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zamieszczamy apel  wystosowany przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego