W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy poniżej treść komunikatu informacyjnego dotyczącego wprowadzenia mLegitymacji.

Informujemy, że w 2023 roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rossosz będzie się odbywał według następującego harmonogramu - link do strony z harmonogramem.

Informujemy, iż 29 grudnia 2022 roku. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021 - 2023 II”.

Informujemy, że do dnia 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego - główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną - pompy ciepła

Gmina Rossosz w dalszym ciągu realizuje rządowy projekt sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych warunkach. 

Zgodnie z ustawą węgiel dostarczony przez spółki rządowe mieszkańcy będą mogli kupić za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę.