grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 spis.gov.pl umieszczono nowe informacje.

grafika komputerowa przedstawiająca napis aesefW związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk ASF (rozpoczęcie prac polowych, zbieranie runa leśnego, zwiększona aktywność turystyczna, itd.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji.

grafika komputerowa przedstawiająca logo bialskopodlaskiej lokalnej grupy działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że pojawiła się możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w wysokości ponad 3 mln zł na realizację operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Publikujemy list Prezesa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Generalnego Komisarza Spisowego w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

grafika komputerowa przedstawiająca wzór logotypu kół gospodyń wiejskich

Miło jest nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich z Rossosza zostało podwójnie nagrodzone przez Komisję Konkursu wielkanocnego „Słodki Mazurek”. Konkurs został zorganizowany przez Fundację „POMAGANIE KRZEPI”, do której wpłynęło aż 180 zgłoszeń, a rywalizacja odbywała się z trzech kategoriach.

grafika komputerowa przedstawiająca logo ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zamieszczamy informację, że rozpoczęły się zapisy w sprawie projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiego

Zamieszczamy apel Pana Sebastiana Trojaka, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, skierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników.

Apel został wystosowany w ramach kampanii edukacyjnej: „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół oraz zagrożeń, jakie dla pszczół może nieść