grafika komputerowa przedstawiająca logo fundacji mediatio

Na prośbę Fundacji Mediatio zamieszczamy materiał informacyjny o projekcie „Siłą jest dialog”.

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o występującym w dalszym ciągu zagrożeniu wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikającą z tego faktu koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi osobami, prosimy by kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w sposób kontakt telefoniczny lub mailowy, a dopiero w wyjątkowych sytuacjach korzystać z możliwości przyjścia do Urzędu.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonMarszałek Województwa Lubelskiego informuje, że został zaktualizowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, woda z wodociągu Rudno jest zdatna do użycia - szczegóły w poniższym komunikacie.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno-Romaszki wraz z komunikatem.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZamieszczamy komunikat z Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie w sprawie wykrycia bakterii z grupy coli w wodociągu Rudno w punktach poboru wody Rudno III 54, Rudzieniec 51, Romaszki 50.