Z przyjemnością informujemy, iż konkurs plastyczny pt. "Czyste powietrze wokół nas" został rozstrzygnięty.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Kuratorem Oświaty organizują kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci pt.: „Razem dbajmy o czyste powietrze”.

Zamieszczamy obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Zamieszczamy artykuł przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnośnie programu „Czyste Powietrze”.

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuję, że na terenie województwa lubelskiego w ramach programu badań przesiewowych można bezpłatnie wykonać kolonoskopię.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu  informuje,że w 2023 roku przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją wcześniejszego konkursu „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.