Zapraszamy do udziału w szkoleniach o wyjątkowej i rzadko spotykanej na rynku tematyce, które w najbliższym czasie odbędą się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych:

Informujemy, od 1 lutego 2023 r. można złożyc wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Informujemy, że po raz trzeci Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem tej edycji będą polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy poniżej treść komunikatu informacyjnego dotyczącego wprowadzenia mLegitymacji.

Informujemy, że w 2023 roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rossosz będzie się odbywał według następującego harmonogramu - link do strony z harmonogramem.