Zamieszczamy informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu „Radykalne uproszczenia dla rolników”.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że nastąpiły istotne zmiany w trzeciej części programu „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane nowymi warunkami mogą się z nimi zapoznać na stronie internetowej

Informujemy, że został uzgodniony nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rossosz na rok 2022. Szczegółowe informacje w artykule - link.

W dniu 4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła Uchwałę nr XIX/126/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że zostały wprowadzone zmiany do wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Podprogram 2021 w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy.

Informujemy, iż w miejscowości Romaszki znajduje się nieruchomość (budynki po szkole podstawowej) z możliwością wydzierżawienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 83 378 45 57.