Informujemy, iż w miejscowości Romaszki znajduje się nieruchomość (budynki po szkole podstawowej) z możliwością wydzierżawienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 83 378 45 57.

 

 

 

Informujemy, że NZOZ ,,PRO VITA” przy ul Batalionów Chłopskich 49 w Rossoszu z dniem 1 stycznia 2022 r. rezygnuje z udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w Ośrodku Zdrowia w Rossoszu z powodu braków kadrowych.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2021 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zaprasza osoby z obszaru powiatu bialskiego do korzystania nieodpłatnego poradnictwa prawo-obywatelskiego. Porady są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bialskim, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych i finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników, od 10 listopada br. wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rossosz.

Urząd Gminy Rossosz przypomina, że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.

Często zdarza się, że właściciele psów nie sprawują nad nimi należytej opieki, co może skutkować bieganiem psów w ogólnodostępnych miejscach publicznych bez żadnego nadzoru, np. po chodnikach.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że dnia 30 września 2021 r. upłynął termin płatności III raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.