Informujemy, iż przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego są działaniami prewencyjnymi, związanymi z zarządzaniem kryzysowym i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Informujemy, że Gmina Rossosz przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie.

Przypominamy osobom zainteresowanym montażem instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia słoneczna w Gminie Rossosz” by niezwłocznie skontaktowały się z Urzędem Gminy, ponieważ zapisy będą przyjmowane tylko do 12 października 2022 roku (środa) do godziny 15:00.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Informujemy, że od 1 do 16 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Publikujemy komunikat Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie dotyczący tak zwanych „białych plam” w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia nr 233 i 234 przedłużające obowiązywanie na terytorium całego kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO.