Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuję, że na terenie województwa lubelskiego w ramach programu badań przesiewowych można bezpłatnie wykonać kolonoskopię.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu  informuje,że w 2023 roku przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją wcześniejszego konkursu „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach o wyjątkowej i rzadko spotykanej na rynku tematyce, które w najbliższym czasie odbędą się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych:

Informujemy, od 1 lutego 2023 r. można złożyc wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Informujemy, że po raz trzeci Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem tej edycji będą polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.