grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zaprasza osoby z obszaru powiatu bialskiego do korzystania nieodpłatnego poradnictwa prawo-obywatelskiego. Porady są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bialskim, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych i finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa terenie całego kraju funkcjonuję ponad 1 500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa, w których osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą profesjonalną pomoc i poradę. Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej informuję, że została opracowana aktualizacja do „Wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych”. Aktualizacja została opracowana w związku z pojawiającymi się przypadkami nieprzestrzegania przez rolników obowiązujących procedur mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa

grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa prośbę Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach podinsp. Huberta Makaruka informujemy, że nastąpiła zmiana kontaktowych numerów telefonów tej placówki Policji.

Aktualne numery to: telefon - 47 814 62 10, fax - 47 814 62 44.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu rolnictwo dla środowiska środowisko dla rolnictwaInformujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło na stronie internetowej ulotkę pt.: "Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa".

Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina

zdjęcie przedstawiające przewód światłowodowyInformujemy, że  już niebawem na terenie naszej gminy powstanie nowa infrastruktura telekomunikacyjna, dzięki której mieszkańcy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.