grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się II Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Transmisja z przebiegu obrad jest dostępna na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

grafika komputerowa z napisem program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Zamieszczona informacja szczegółowo opisuje  cele programu, termin dystrybucji żywności, kryteria przyznawania pomocy, zasady przekazywania żywności oraz sposoby składania skarg. Zachęcamy do lektury.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uregulowaniu ewentualnych zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wysłaniem upomnienia, a w końcowym etapie podjęciem na koszt podatnika odpowiednich czynności egzekucyjnych.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Gmina Rossosz zajęła II miejsce w Polsce w rankingu Pisma samorządowego "WSPÓLNOTA" podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 - 2017 w kategorii: gminy wiejskie.

W dniach 2 - 3 października 2018 r. w Katowicach w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się ponad 80 dyskusji panelowych, w których udział wzięło około 1000 uczestników – liderów

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego zmiany, jakie nastąpiły na terenie gminy Rossosz.

Link do filmu w serwisie YouTube - klik.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo izby rolniczej Lubelska Izba Rolnicza przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomoc przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Jak świetle obowiązujących od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) powinien przebiegać proces zatrudnienia pracowników do prac sezonowych w gospodarstwie rolnym,

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Z tego powodu