grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku z wystąpieniem w województwie lubelskim wysoce zjadliwej ptasiej grypy publikujemy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz" - link poniżej, który zawiera nowe zasady gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach położonych w Gminie Rossosz. Dlatego zapraszamy właścicieli nieruchomości do zapoznania się poniższymi informacjami.

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnyah, który został zamieszczony na poniższej stronie - link.

Najbliższy termin wywozu odpadów to dzień 21 stycznia 2020 roku, kiedy będą odbierane zmieszane odpady resztkowe - worek czarny.

grafika komputerowa przedstawiająca logo urzędu wojewódzkiego w lublinieNa polecenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie publikujemy:

• Rozporządzenie porządkowe Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego - plik PDF (69KB),

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że z końcem roku zmienia się numer konta, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego od 1 stycznia 2020 r. wszystkie opłaty z tego tytułu, zarówno bieżące, jaki i zaległe zobowiązania (za rok 2019) należy dokonywać na nowy numer konta bankowego:

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiegoInformujemy, że na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostały oferty udziału w misjach handlowych i targach. Celem organizowanych wyjazdów i spotkań jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów

grafika komputerowa przedstawiająca logo instytutu książki

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Wartość zadania to 16 059 zł, w tym kwota dotacji z programu - 13 530 zł

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych