grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Starosta Powiatu Bialskiego przypomina, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, została opublikowana lista jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo dostępne dla mieszkańców powiatu bialskiego.

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

grafika komputerowa przestawająca napis aesefPowiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że w każdy piątek w godzinach 7:00 - 15:00, wyznaczony pracownik inspekcji weterynaryjnej będzie udzielał informacji w sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Starosta Powiatu Bialskiego zawiadamia, że w kwietniu 2019 r. rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów Gminy Rossosz. Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego została upoważniona firma:

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

W związku z dużą liczbą zapytań Rolników odnoście odbioru folii po sianokiszonce, Wójt Gminy Rossosz informuję, że odbiór tego typu odpadów prowadzą m. in. dwie firmy:

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

W związku ze znacznym wzrostem w ostatnim okresie liczby pożarów jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz osób poszkodowanych w wyniku pożarów, w tym także wzrost liczby zgonów, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zachęca do zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi.

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Informujemy, że w związku z reorganizacją Oddziału Leśnictwa w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej zmianie uległ harmonogram pracy pracowników, wykonujących nadzór i kontrolę w lasach prywatnych powiatu. Od dnia 1 kwietnia br. nadzór w Gminie Rossosz będzie