Okręgowa Komisja nr 13 w Rossoszu zawiadamia wyborców o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie bialskim w okręgu nr 13 bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku.

Komisja Okręgowa nr 13 w Rossoszu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialski w okręgu dwumandatowym nr 13 w Rossoszu - szczegóły w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu.

24 września 2023 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do rad powiatowych izb rolniczych. Na terenie gminy Rossosz utworzony został jeden dwumandatowy okręg wyborczy nr 13.

Na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczamy informację o cyklicznie prowadzonych akcjach edukacyjnych o tematyce zdrowotnej „Środa z profilaktyką”. W dniu 9 sierpnia br. poruszano temat, jakie podjąć działania, by cieszyć się dobrym słuchem przez długie lata.

Informujemy, że Gmina Rossosz realizuje projekt pod nazwą „Energia słoneczna w Gminie Rossosz”, w ramach którego zostaną zakupione i zamontowane w gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy instalacje solarne i fotowoltaiczne.

Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych identyfikujących lasy - ekosystemy referencyjne oraz o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forests) zgodnie ze standardami FSC adoptowanymi do warunków Polski, na gruntach w zarządzie.

Urząd Gminy Rossosz informuje, że w związku z wystąpieniem w bieżącym roku suszy rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnym.