grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, że w związku z reorganizacją Oddziału Leśnictwa w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej zmianie uległ harmonogram pracy pracowników, wykonujących nadzór i kontrolę w lasach prywatnych powiatu. Od dnia 1 kwietnia br. nadzór w Gminie Rossosz będzie

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuję, że zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 7/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w dniach od 19 do 26 marca 2019 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Rossosz:

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

grafika komputerowa z napisem program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Zamieszczona informacja szczegółowo opisuje  cele programu, termin dystrybucji żywności, kryteria przyznawania pomocy, zasady przekazywania żywności oraz sposoby składania skarg. Zachęcamy do lektury.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uregulowaniu ewentualnych zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wysłaniem upomnienia, a w końcowym etapie podjęciem na koszt podatnika odpowiednich czynności egzekucyjnych.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Gmina Rossosz zajęła II miejsce w Polsce w rankingu Pisma samorządowego "WSPÓLNOTA" podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 - 2017 w kategorii: gminy wiejskie.

W dniach 2 - 3 października 2018 r. w Katowicach w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się ponad 80 dyskusji panelowych, w których udział wzięło około 1000 uczestników – liderów

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego zmiany, jakie nastąpiły na terenie gminy Rossosz.

Link do filmu w serwisie YouTube - klik.