Starosta Powiatu Bialskiego zawiadamia, że w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej Mieszkańcy Powiatu Bialskiego mogą korzystać w usług farmaceutycznych w całodobowej aptece działającej na terenie

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny i wprowadzono dodatek osłonowy. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu,

Informujemy, że na stronie internetowej rossosz.pl został zamieszczony wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego po raz kolejny organizuje cykliczne edycje konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich: Rolnik z Lubelskiego 2024, Ekolubelskie 2024, Nasz Sołtys 2024 oraz Kobieta Przedsiębiorcza w stylu EKO.

Informujemy, że został zatwierdzony harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok. Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej - klik.

Zamieszczamy rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rossosz zostało zamieszczone zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.