Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu zachęca osoby zainteresowane do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017. Najważniejsze założenia to:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej zawiadamia, że prowadzony jest nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby ma być Biała Podlaska, gdzie będzie stacjonował nowotworzony batalion OT.

W związku w istniejącym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego przykazuje informację o wprowadzeniu programu bioasekuracji opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Wójt Gminy Rossosz informuje hodowców, rolników i inne osoby zainteresowane, że zmianie uległy teksty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie