grafika komputerowa przedstawiająca napis aesef

Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej zamieszczamy wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika. Wszystkie osoby, które znajdą padłego dzika z podejrzeniem zakażenia ASF, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby powinny stosować się do opracowanych zaleceń.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie,  to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. 

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Przeżyła sto lat i z uśmiechem czeka na kolejne.

Papież Jan Paweł II w „Liście do ludzi w podeszłym wieku” pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa”. Żywotna i uśmiechnięta – taka jest Pani Jadwiga Stefańczuk, mieszkanka naszej gminy, która 16 października świętowała swoje setne urodziny.

grafika komputerowa przedstawiająca logo ohp

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuję, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15 - 18 lat do jednostek organizacyjnych OHP w roku szkolnym 2017/2018. Nabór jest skierowany do osób z terenu województwa lubelskiego, które są zainteresowane bezpłatnym uzupełnieniem wykształcenia i zdobyciem zawodu.

grafika komputerowa z napisem program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu zachęca osoby zainteresowane do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017. Najważniejsze założenia to:

miniatura plakatu zachęcającego do wstąpienia w szeregi WOT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej zawiadamia, że prowadzony jest nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby ma być Biała Podlaska, gdzie będzie stacjonował nowotworzony batalion OT.

grafika komputerowa przedstawiająca napis aesefW związku w istniejącym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego przykazuje informację o wprowadzeniu programu bioasekuracji opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii.