Informujemy, od 1 lutego 2023 r. można złożyc wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Informujemy, że po raz trzeci Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem tej edycji będą polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy poniżej treść komunikatu informacyjnego dotyczącego wprowadzenia mLegitymacji.

Informujemy, że w 2023 roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rossosz będzie się odbywał według następującego harmonogramu - link do strony z harmonogramem.

Informujemy, iż 29 grudnia 2022 roku. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).