grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że od 1 lipca br. weszła w życie nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono, to zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Zmianie uległy też progi dochodowe oraz wprowadzono możliwość uzyskania większego

Gmina Rossosz informuje, iż w ramach podpisanej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Rossosz został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie” - Auguste Bekannte.

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 roku Wójt Gminy Rossosz wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 105, 106, 107, 117/2 obręb Rossosz, gmina Rossosz, powiat bialski, województwo lubelskie”.

Od 1 lipca br. jest realizowany program Profilaktyka 40Plus, w którym każdy Polak powyżej 40 roku życia może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. 

grafika komputerowa przedstawiająca logo lasów państwowych

Publikujemy zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych położonych w Gminie Rossosz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że od 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” (300+).