grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaNa prośbę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej publikujemy pismo od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej dotyczące odkażania i dezynfekcji studni.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, iż rolnicy którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy powstałej w 2019 roku, mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych i sadach w terminie do 12 lipca 2019 roku.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej został wyznaczony na dzień 28 lipca 2019 r.

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

W imieniu leśnika nadzorującego lasy prywatne na terenie Gminy Rossosz, Pana Michała Hołubca, informujemy, że w związku z przerwą urlopową najbliższy dyżur w Urzędzie Gminy Rossosz zaplanowany jest na dzień 23 lipca 2019 r. (wtorek), w godz. 9:00 - 11:00, numer telefonu kontaktowego: 669 214 825.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo koła gospodyń wiejskich rumiankiZ inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Romaszkach w dniu 23 czerwca bieżącego roku została zorganizowana Biesiada Rodzinna, nazywana roboczo Biesiadą Pokoleń.

W założeniu bowiem było to zgromadzenie mieszkańców wsi, od przysłowiowego dzidziusia do najstarszego dziadziusia, aby po prostu wspólnie spotkać się w niedzielne popołudnie.

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rossosz na okres 3 lat.

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu zawiadamia, że w poniżej podanych okresach w siedzibie GOPS przy ul. Lubelskiej 10, będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do: