grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 11 - 13 września 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wójt Gminy Rossosz podaję do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia  wyborów do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej oraz zasadach udostępnienia tego spisu - szczegóły w poniższym zawiadomieniu.

Informujemy, że od 1 do 30 września 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”.

24 września 2023 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do rad powiatowych izb rolniczych. Na terenie gminy Rossosz utworzony został jeden dwumandatowy okręg wyborczy nr 13.

Na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczamy informację o cyklicznie prowadzonych akcjach edukacyjnych o tematyce zdrowotnej „Środa z profilaktyką”. W dniu 9 sierpnia br. poruszano temat, jakie podjąć działania, by cieszyć się dobrym słuchem przez długie lata.

Informujemy, że Gmina Rossosz realizuje projekt pod nazwą „Energia słoneczna w Gminie Rossosz”, w ramach którego zostaną zakupione i zamontowane w gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy instalacje solarne i fotowoltaiczne.

Nadleśnictwo Międzyrzec ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych identyfikujących lasy - ekosystemy referencyjne oraz o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forests) zgodnie ze standardami FSC adoptowanymi do warunków Polski, na gruntach w zarządzie.