Publikujemy pismo Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dotyczące zagrożenia zatruciem węgla w mieszkaniach podczas wysokich temperatur w upalne dni.

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Gmina Rossosz kolejny raz otrzymała dofinansowanie na dwa projekty złożone w konkursie II pilotażowej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia nr 131 i 132 przedłużające obowiązywanie na terytorium całego kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO.

Na podstawie informacji otrzymanej od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2022 r. zawiadamiamy, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Ze względu na przeprowadzaną termomodernizację budynku Urzędu Gminy informujemy, że na czas remontu siedziba Urzędu Gminy Rossosz zostaje przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszu przy ul. Batalionów Chłopskich 53 - sala na górze budynku OSP z wejściem od strony tarasu.

Informujemy, że od dnia 23 marca 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 49 (były ośrodek zdrowia).