Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła Uchwałę nr XIX/126/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że zostały wprowadzone zmiany do wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Podprogram 2021 w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy.

Informujemy, iż w miejscowości Romaszki znajduje się nieruchomość (budynki po szkole podstawowej) z możliwością wydzierżawienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 83 378 45 57.

 

 

 

Informujemy, że NZOZ ,,PRO VITA” przy ul Batalionów Chłopskich 49 w Rossoszu z dniem 1 stycznia 2022 r. rezygnuje z udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w Ośrodku Zdrowia w Rossoszu z powodu braków kadrowych.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2021 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zaprasza osoby z obszaru powiatu bialskiego do korzystania nieodpłatnego poradnictwa prawo-obywatelskiego. Porady są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bialskim, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych i finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i w trosce o zdrowie interesantów oraz pracowników, od 10 listopada br. wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rossosz.