grafika komputerowa przedstawiająca logo ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zamieszczamy informację, że rozpoczęły się zapisy w sprawie projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiego

Zamieszczamy apel Pana Sebastiana Trojaka, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, skierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników.

Apel został wystosowany w ramach kampanii edukacyjnej: „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół oraz zagrożeń, jakie dla pszczół może nieść

grafika komputerowa przedstawiająca logo fundacji mediatio

Na prośbę Fundacji Mediatio zamieszczamy materiał informacyjny o projekcie „Siłą jest dialog”.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Informujemy, że do dnia 9 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Rossosz będą przyjmowane oświadczenia w sprawie dochodów osób ubiegających się o przedłużenie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach zaprasza osoby zainteresowane na rolnicze szkolenie online pod nazwą „Wybrane pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne”.

Szkolenie w formie webinarium odbędzie się dnia 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

grafika komputerowa przedstawiająca logo inspekcji weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o występującym w dalszym ciągu zagrożeniu wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikającą z tego faktu koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi osobami, prosimy by kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w sposób kontakt telefoniczny lub mailowy, a dopiero w wyjątkowych sytuacjach korzystać z możliwości przyjścia do Urzędu.