grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikającą z tego faktu koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi osobami, prosimy by kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w sposób kontakt telefoniczny lub mailowy, a dopiero w wyjątkowych sytuacjach korzystać z możliwości przyjścia do Urzędu.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonMarszałek Województwa Lubelskiego informuje, że został zaktualizowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, woda z wodociągu Rudno jest zdatna do użycia - szczegóły w poniższym komunikacie.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno-Romaszki wraz z komunikatem.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZamieszczamy komunikat z Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie w sprawie wykrycia bakterii z grupy coli w wodociągu Rudno w punktach poboru wody Rudno III 54, Rudzieniec 51, Romaszki 50.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonDyrektor Przedszkola Publicznego w Rossoszu informuje, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rossoszu odbędzie się w terminie od 8 marca do 26 marca 2021 r.

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonW odpowiedzi na pismo Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach, zamieszczamy pismo skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w poniższej sprawie oraz mapę z proponowaną przebudową skrzyżowania.

Pismo - plik PDF (165KB). Pismo z załączonym szkicem mapy (skan) - plik PDF (840KB).