grafika komputerowa przedstawiająca logo państwowej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwaNa prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zamieszczamy dwa komunikaty „Chroniąc rośliny - pamiętajmy o pszczołach” oraz „Weryfikacja opryskiwaczy”.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski informuje, że na terenie całego kraju rozpoczęło się w 2020 r. wykonanie - w cyklu 5- letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024, które ma na celu określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZamieszczamy rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2021 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bialskiego i radzyńskiego

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że z terenu Gminy Rossosz, zostały usunięte tzw. „dzwony”, czyli pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, takich jak opakowania szklane i opakowania z tworzyw sztucznych - dotyczy to również tych, które były zlokalizowane na placu za budynkiem Urzędu Gminy.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Główny Urząd Statystyczny informuje, że rachmistrz spisowy może kontaktować się z respondentami z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, natomiast tożsamość rachmistrza może zweryfikować na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZamieszczamy rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego wraz z uzasadnieniem.

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest podstawowym badaniem, dzięki któremu pozyskiwane są dane z zakresu statystyki ludności i informację stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie i na określonym terytorium.