grafika komputerowa przedstawiająca logo bialskopodlaskiej lokalnej grupy działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Informujemy, że od dnia 25 maja br. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpocznie drugi nabór uczestników do projektu „Moja firma”, mającego na celu pobudzenie aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy dla Uczestników Projektu oraz udzielenie bezzwrotnych dotacji.

Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia nr 131 i 132 przedłużające obowiązywanie na terytorium całego kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Starostę Bialskiego konkursu: "Piękne, bo Bialskie", który jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego i obejmuje dwie kategorie: „Gospodarz roku” i „Najpiękniejszy ogród roku”.

Na podstawie informacji otrzymanej od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2022 r. zawiadamiamy, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Ze względu na przeprowadzaną termomodernizację budynku Urzędu Gminy informujemy, że na czas remontu siedziba Urzędu Gminy Rossosz zostaje przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszu przy ul. Batalionów Chłopskich 53 - sala na górze budynku OSP z wejściem od strony tarasu.

Informujemy, że od dnia 23 marca 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 49 (były ośrodek zdrowia).