grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Wójt Gminy Rossosz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Rossosz. Osoby i podmioty tym zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rossosz - link do strony oraz w formie pliku PDF (4.37MB).