Fundusz sołecki na 2022 r.

Sołectwa

 Kwota na 2022 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 19 616,00 zł

Remont dróg
Dotacja na kościół - dach

 Kożanówka

 25 761,36 zł

Remont dróg

 Mokre I

 16 813,71 zł

Remont dróg
Remont w budynku Remizy OSP

 Mokre II

 15 387,99 zł

Remont dróg
Integracja

 Musiejówka

 14 650,54 zł

Wyposażenie świetlicy

 Romaszki

 28 416,16 zł

Remont dróg
Wykonanie łazienki w remizie OSP
Wymiana paneli w pomieszczeniach GBP

 Rossosz I

 38 923,46 zł

Remont dróg
Remont remizy OSP Rossosz

 Rossosz II

 40 559,39 zł

Remont dróg
Oświetlenie GOK
Remont remizy OSP Rossosz

Fundusz sołecki na 2022 rok - plik PDF (36KB)

 

Fundusz sołecki na 2021 r.

Sołectwa

 Kwota na 2021 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 18 553,13 zł

Remont dróg
Remontu budynku szkoły

 Kożanówka

 24 339,51 zł

Remont dróg
Klub Seniora
Integracja

 Mokre I

 15 797,22 zł

Remont dróg
Remont w budynku Remizy OSP

 Mokre II

 14 098,55 zł

Remont dróg

 Musiejówka

 13 823,00 zł

Wyposażenie świetlicy
Integracja

 Romaszki

 26 635,69 zł

Remont dróg

 Rossosz I

 28 610,40 zł

Remont dróg
Modernizacja budynku UG Rossosz
Remont remizy OSP Rossosz

 Rossosz II

 37 244,04 zł

Remont dróg i chodników
Remont remizy OSP Rossosz

Fundusz sołecki na 2021 rok - plik PDF (38KB)

 

Fundusz sołecki na 2020 r.

Sołectwa

 Kwota na 2020 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25 000,00 zł

Remont dróg
Integracja
Klęski żywiołowe
Remontu budynku szkoły

 Kożanówka

 23 300,00 zł

Remont dróg
Ogrodzenie placu szkoły
Integracja
Zakup sprzętu do sprzątaniu placu przy szkole
Zamontowanie i podłączenie 7 lamp

 Mokre I

 18 000,00 zł

Remont dróg
Remont w budynku Remizy OSP

 Mokre II

 13 600,00 zł

Remont dróg

 Musiejówka

 13 500,00 zł

Remont dróg
Wyposażenie świetlicy
Integracja
Remont przystanku

 Romaszki

 29 000,00 zł

Zakup opału do szkoły w Romaszkach
Remont dróg
Budowa chodnika
Zakup sprzętu do siłowni

 Rossosz I

 30 000,00 zł

Wykonanie wjazdów ul. Polubicka
Latarnie ul. Topolowa, ul. Polubicka, ul. Nadwisznicka
Zakup kruszywa, rury drenarskiej, rur kanal.
Budowa chodnika ul. Lubelska

 Rossosz II

 40 000,00 zł

Latarnie ul. Pryma
Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich
Budowa chodnika Rossosz-Bordzilówla
Remont dróg i chodników
Zakup krzeseł do OSP

Fundusz sołecki na 2020 rok - plik PDF (37KB)

 

Fundusz sołecki na 2019 r.

Sołectwa

 Kwota na 2019 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 17 429,82 zł

Remont dróg
Wyjazd integracyjny
Remontu budynku szkoły

 Kożanówka

 22 654,48 zł

Remont dróg
Remont kapliczki

 Mokre I

 15 160,09 zł

Remont dróg
Remont w budynku Remizy OSP
Pogłębienie rowów przy drogach gminnych

 Mokre II

 13 190,13 zł

Remont dróg
Odbudowa przystanku szkolnego

 Musiejówka

 13 061,66 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

 Romaszki

 25 181,16 zł

Modernizacja budynku Remizy OSP
Zakup opału do szkoły w Romaszkach

 Rossosz I

 27 151,11 zł

Remont dróg
Dotacja na kościół
Wykonanie wjazdów ul. Polubicka
Latarnie ul. Lubelska i ul. Polubicka

 Rossosz II

 35 502,01 zł

Latarnie ul. Pryma i Zabaszta
Progi zwalniające na Szeleście
Remont sali GOK
Remont dróg i chodników
Zakup krzeseł do OSP

Fundusz sołecki na 2019 rok - plik PDF (37KB)

 

Fundusz sołecki na 2018 r.

Sołectwa

 Kwota na 2018 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25 000,00 zł

Remont dróg
Wyjazd integracyjny
Wykonanie remontu bramy wjazdowej do budynku szkoły

 Kożanówka

 20 000,00 zł

Remont dróg
Impreza integracyjna
Remont i wyposażenie budynku szkoły

 Mokre I

 18 000,00 zł

Remont dróg

 Mokre II

 12 000,00 zł

Remont dróg oraz udrożnienie rowów

 Musiejówka

 13 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej

 Romaszki

 29 000,00 zł

Budowa chodnika
Remont dachu w Bibliotece
Imprezy integracyjne
Remont dróg oraz udrożnienie rowów
Wymiana okien w Remizie OSP, wykonanie elewacji, zakup drzwi

 Rossosz I

 30 000,00 zł

Remont dróg
Budowa chodnika na ul. Lubelskiej

 Rossosz II

 40 000,00 zł

Dotacja na kościół
Utwardzenie placu przy banku
Remont dróg i chodników ul. Krótka i ul. Pryma
Remont w budynku OSP Rossosz
Wymiana oświetlenia w GOK oraz wykonanie robót hydraulicznych

Fundusz sołecki na 2018 rok - plik PDF (36KB)

 

Fundusz sołecki na 2017 r.

Sołectwa

 Kwota na 2017 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25 000,00 zł

Remont dróg
Wyjazd integracyjny
Remont budynku po byłej szkole w Bordziłówce

 Kożanówka

 17 000,00 zł

Remont dróg
Impreza integracyjna
Remont i wyposażenie budynku szkoły (zakup stołów)
Remont budynku OSP

 Mokre I

 18 000,00 zł

Remont dróg
Wydatki bieżące na remont budynku OSP

 Mokre II

 14 000,00 zł

Remont dróg
Zakup środków chwastobójczych oraz farb do pomalowania przystanku

 Musiejówka

 13 000,00 zł

Projekt i budowa świetlicy wiejskiej

 Romaszki

 28 500,00 zł

Zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego
Zakup sprzętu do siłowni oraz jej wyposażenie
Zakup stołu do tenisa stołowego
Imprezy integracyjne
Budowa chodnika
Remont dróg oraz udrożnienie rowów
Zakup opału do szkoły w Romaszkach

 Rossosz I

 29 000,00 zł

Budowa chodnika na ul. Lubelskiej oraz ul. Polubickiej

 Rossosz II

 40 000,00 zł

Zakup wyposażenia do GOK (stoliki i krzesła)
Elewacja na budynku OSP Rossosz
Zakup tablic informacyjnych
Remont dróg
Remont pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP Rossosz
Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)

Fundusz sołecki na 2017 rok - plik PDF (38KB)

 

Fundusz sołecki na 2016 r.

Sołectwa

 Kwota na 2016 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25 000,00 zł

Remont dróg
Impreza integracyjna
Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole oraz budynku gospodarczego w Bordziłówce

 Kożanówka

 17 000,00 zł

Remont dróg

Mokre I

 18 000,00 zł

Remont dróg
Remont budynku OSP oraz zakup nagłośnienia do OSP Mokre
Remont budynku po byłej szkole w Mokrem

 Mokre II

 14 000,00 zł

Remont dróg
Pomalowanie przystanku

 Musiejówka

 13 000,00 zł

Remont dróg
Impreza integracyjna

Romaszki

 28 500,00 zł

Remont dróg
Bieżące wydatki
Dofinansowanie ogrzewania Filii Biblioteki w Romaszkach

 Rossosz I

 29 000,00 zł

Remont dróg
Budowa i projektowanie chodnika na ul. Lubelskiej oraz ul. Polubickiej

 Rossosz II

 40 000,00 zł

Remont dróg
Remont chodnika ul. Batalionów Chłopskich
Remont chodnika ul. Krótka
Impreza integracyjna
Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)
Wymiana drzwi w OSP Rossosz
Wydatki bieżące - oświetlenie ul. Karaczony
Naprawa dachu na budynku gospodarczym przy GOK

Fundusz sołecki na 2016 rok - plik PDF (38KB) 

 

Fundusz sołecki na 2015 r.

 Sołectwa

 Kwota na 2015 r.

       Przeznaczenie funduszu sołeckiego

 Bordziłówka

 25 000,00 zł

Remont dróg
Impreza integracyjna
Remont pomieszczeń budynku po byłej szkole oraz budynku gospodarczego w Bordziłówce

 Kożanówka

 16 794,00 zł

Remont dróg

 Mokre I

 18 000,00 zł

Remont dróg
Remont budynku OSP
Rozgraniczenie działki i wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP

 Mokre II

 14 045,00 zł

Remont dróg
Pomalowanie przystanku

 Musiejówka

 13 046,00 zł

Remont dróg
Impreza integracyjna

 Romaszki

 28 436,00 zł

Remont dróg
Bieżące wydatki
Remont boiska, utworzenie siłowni
Odnowienie kapliczki

 Rossosz I

 47 300,00 zł

Remont dróg

 Rossosz II

 40 334,00 zł

Remont dróg
Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich (projekt)
Utwardzenie placu (przystanek autobusowy)
Oświetlenie ulicy Batalionów Chłopskich

Fundusz sołecki na 2015 rok - plik PDF (37KB)