Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2020

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy - plik PDF (148KB).