Komisja Rewizyjna

 

Zadania: kontrola działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem: zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.

Przewodniczący: Tomasz Blicharz

Członkowie: Karol Brukalski
                       Monika Sokulska
                      

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

Zadania: opiniowanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej i Orlika, organizacja dożynek gminnych, analiza proponowanych stawek podatkowych oraz projektu uchwały budżetowej. 

Przewodnicząca: Iwona Szepeta

Członkowie: Wioleta Golczuk
                       Iwona Zan
                      

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

Zadania: nadzór przebiegu inwestycji gminnych, ocena wykonania budżetu, przygotowanie przyszłych stawek podatkowych, analiza projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący: Sabina Włoszek

CzłonkowieSzymon Józefaciuk
                       Piotr Kalicki
                       Tadeusz Korszun
                       Piotr Makaruk
                       Tomasz Zadziorski      

 

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy

Zadania: rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Wójta Gminy Rossosz oraz kierowników jednostek organizacyjnych wraz prowadzeniem dokumentacji z tym związanej, współpraca z Komisjami Rady Gminy, opiniowanie uchwał Rady Gminy.

Przewodnicząca: Jan Marcinkiewicz

Członkowie: Mirosław Bujnik
                       Lucyna Demidowicz    

 

Komisje Rady Gminy - VIII kadencja.