Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko (podpisany przez stronę lub pełnomocnika) - plik DOC (92KB), plik PDF (89KB).

Wniosek o wydanie zaświadczenia położenia nieruchomości względem Natura 2000 - plik DOC (30KB)