Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (podpisany przez stronę lub pełnomocnika) - pobierz plik DOC (67KB), pobierz plik PDF (103KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (podpisany przez stronę lub pełnomocnika) - pobierz plik DOC (54KB), pobierz plik PDF (101KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia położenia nieruchomości względem Natura 2000  pobierz - plik DOC (30KB)