HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W 2019 ROKU - plik PDF (89KB).

 

 

 

Styczeń

2019

Luty 

2019

Marzec

2019

Kwiecień

 2019

Maj 

2019

Czerwiec 

2019

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 16

 18

 15

19

20

21

Tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

1

 -

5

 

 6

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 1

-

-

 11

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

7

-

-

17

-

Papier

- worek niebieski

- - - 2 - -
POPIÓŁ 3 - - 10 - -

PSZOK *

za GOK w Rossoszu

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

30

 

 

-

 

 

 

 

 

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Wrzesień

2019

Październik

 2019

Listopad

2019

Grudzień

2019

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

17

 20

20

16

21

 13

Tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

5

-

3

 -

10

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 9

-

 -

 5

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 22

-

 23

-

 7

-

Papier

- worek niebieski

- - 5 - - -
POPIÓŁ - - - - 8 -

PSZOK *

za GOK w Rossoszu

-

-

-

23

-

-

WYSTAWKA GABARYTY ELEKTRO

3

-

-

-

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2018 - plik PDF (88KB).