HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2021 - plik PDF (70KB).

 

 

 

Styczeń

2021

Luty 

2021

Marzec

2021

Kwiecień

 2021

Maj 

2021

Czerwiec 

2021

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 12

 12

 12

12,  28  

12,  28

11,  28

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

18

 -

19

 

 18

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 18

-

-

 17

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

25

-

9,  23

10,  25

9,  25

Papier

- worek niebieski

- - - 1 - -
POPIÓŁ 11 - - 13 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

30

 

 

-

 

 

25

 

 

 

 

Lipiec

2021

Sierpień

2021

Wrzesień

2021

Październik

 2021

Listopad

2021

Grudzień

2021

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

12,  28

 12,  30

13,  28

12,  28

12

 13

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

18

-

18

 -

17

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 17

-

 -

 21

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 9,  23

9,  24

 7,  23

7,  25

 -

28

Papier

- worek niebieski

- - 1 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

20

-

22

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych