HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2023 - plik PDF (49KB).

 

 

 

Styczeń

2023

Luty 

2023

Marzec

2023

Kwiecień

 2023

Maj 

2023

Czerwiec 

2023

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 20

 20

 22

18  

5

16

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

22

 -

14

 

 15

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 29

-

-

 26

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

15

-

5

-

19

Papier

- worek niebieski

- - - 27 - -
POPIÓŁ 18 - - 17 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

27

 

 

-

 

 

27

 

 

 

 

Lipiec

2023

Sierpień

2023

Wrzesień

2023

Październik

 2023

Listopad

2023

Grudzień

2023

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

18

 10

8

13

10

 14

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 7

7

-

16

 -

12

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 15

-

 -

 20

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 -

23

 -

17

 -

15

Papier

- worek niebieski

- - 18 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

22

-

19

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych