HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2022 - plik PDF (49KB).

 

 

 

Styczeń

2022

Luty 

2022

Marzec

2022

Kwiecień

 2022

Maj 

2022

Czerwiec 

2022

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 17

 3

 2

27  

27

28

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

2

 -

19

 

 20

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 23

-

-

 17

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

24

-

22

-

3

Papier

- worek niebieski

- - - 4 - -
POPIÓŁ 27 - - 12 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

29

 

 

-

 

 

27

 

 

 

 

Lipiec

2022

Sierpień

2022

Wrzesień

2022

Październik

 2022

Listopad

2022

Grudzień

2022

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

27

 30

28

28

14

 14

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 14

17

-

18

 -

13

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 19

-

 -

 21

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 -

8

 -

7

 -

28

Papier

- worek niebieski

- - 2 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

22

-

24

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych