• Druk deklaracji - plik DOCX (50KB), plik PDF (114KB)
  • Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (91KB)
  • Regulamin PSZOK 2021 r. - plik PDF (67KB)
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2024 - plik PDF (49KB)
  • Ulotka: „Jak poprawnie segregować odpady komunalne” - plik PDF (57KB)
  • Informacja odnośnie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - plik PDF (56KB)
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - plik DOCX (22KB), plik PDF (34KB)
  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rossosz - plik DOCX (68KB), plik PDF (127KB)
  • Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rossosz - plik DOCX (19KB), plik PDF (42KB)
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rossosz - plik DOCX (19KB), plik PDF (39KB)
  • Wniosek o zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik DOCX (32KB), plik PDF (38KB)

 

Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Rossosz na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - plik DOCX (20KB)

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków - plik DOCX (18KB), plik PDF (54KB),

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków  - plik PDF (194KB)