• Druk deklaracji - plik DOCX (50KB), plik PDF (114KB)
  • Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (91KB)
  • Regulamin PSZOK 2021 r. - plik PDF (67KB)
  • Informacja odnośnie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - plik PDF (56KB)
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - plik DOCX (23KB), plik PDF (86KB)
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2023 - plik PDF (49KB)
  • Ulotka: „Jak poprawnie segregować odpady komunalne” - plik PDF (50KB)

 

Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Rossosz na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - plik DOCX (20KB)

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków - plik PDF (54KB), plik DOCX (18KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków  - plik PDF (194KB)