Oświadczenia o stratach poniesionych w wyniku suszy w 2019 r.

 

Akcyza

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plik PDF (872KB).

 

Wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Podatek rolny:

 

Podatek leśny:

 

Podatek od nieruchomości:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego/niezaleganiu w podatkach - plik DOC (41KB)