Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz. Adres: Urząd Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz, tel. 83 378 45 57.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, Waldemarem Ossowskim, może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji wybranych przez Państwa spraw, i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:

 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
 • w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 • w związku z ochroną Pani/Pana interesów;
 • w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • w związku z sprawowaniem władzy publicznej.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontroli);
 • podmioty realizujące usługi na rzecz Gminy Rossosz.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

7. Podanie danych osobowych w zależności od sprawy może być:

 • warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
 • warunkiem zawarcia umowy;
 • warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa

8. Informacja o konsekwencjach niepodania danych:

Należy mieć świadomość, że większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i ich podawanie jest obowiązkowe. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podawanie danych może być dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do wykonania niektórych celów i zadań. Gdy wystąpi konieczność podania danych na zasadzie dobrowolności, osoba podająca dane osobowe zostanie o tym fakcie poinformowana. W takich okolicznościach odmowa podania danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych, może skutkować pozostawieniem danej sprawy czy wniosku bez rozpatrzenia.