• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonDyrektor Przedszkola Publicznego w Rossoszu informuje, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rossoszu odbędzie się w terminie od 8 marca do 26 marca 2021 r.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonW odpowiedzi na pismo Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach, zamieszczamy pismo skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w poniższej sprawie oraz mapę z proponowaną przebudową skrzyżowania.

Pismo - plik PDF (165KB). Pismo z załączonym szkicem mapy (skan) - plik PDF (840KB).

grafika komputerowa przedstawiająca logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsiPrzekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusaW związku z ogólnokrajową akcją szczepień przeciw COVID-19 informujemy, iż rejestracja na szczepienia rozpoczęła się w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2021 r. dla osób powyżej 80 roku życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły osoby w wieku powyżej 70 roku życia.

25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje zamieszczone są w artykule - link.

Dostępny też jest nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w 2021 roku - link.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższe zmiany będą obowiązywać dopiero od początku 2021 r. Zobowiązania za rok 2020, których termin płatności upływa 31 grudnia br, będą rozliczane według zasad i stawek obowiązujących w roku 2020 opisanych tym artykule - link.