• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

Zamieszczamy apel  wystosowany przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Gmina Rossosz informuje, iż w ramach podpisanej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Rossosz został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Publikujemy apel wystosowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Na prośbę Rzecznika prasowego 1-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zamieszczamy plakaty informacyjne promujące usługi medyczne świadczone w tej placówce.

 

Informujemy, że od września br. osobą sprawującą nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Rossosz będzie Pani Marzena Plażuk.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14 - 16 września 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Ponadto w dniach 25 -29 października 2021 r.* planowane jest przeprowadzenie dodatkowej akcji szczepień.