• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

Na prośbę Rzecznika prasowego 1-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zamieszczamy plakaty informacyjne promujące usługi medyczne świadczone w tej placówce.

 

Informujemy, że od 1 do 22 września 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023".

Wójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2021/2022. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Rossosz oraz na stronie internetowej Urzędu.Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2021 r.

 

Informujemy, że od września br. osobą sprawującą nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Rossosz będzie Pani Marzena Plażuk.

W związku z dobiegającym do końca na terenie Gminy Rossosz Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 apelujemy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy mieszkańców, którzy do tej pory jeszcze się nie spisali samodzielnie, telefonicznie lub przez rachmistrza. 

Jednocześnie informujemy, że nie ujęcie w spisie ma wpływ na wysokość przyznawanych Gminie subwencji, kwotę funduszu sołeckiego oraz wielkość pozyskanych dotacji unijnych.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14 - 16 września 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Ponadto w dniach 25 -29 października 2021 r.* planowane jest przeprowadzenie dodatkowej akcji szczepień.