• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zaprasza rolników z gminy Rossosz na szkolenie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu. Prowadzący spotkanie omówią zasady BHP w gospodarskie rolnym, zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w rolnictwie, podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników oraz rehabilitacji

Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 24 grudnia br. Urząd Gminy będzie czynny tylko do godziny 13:00. Natomiast, w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota), Urząd Gminy będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00.

Starosta Bialski, Mariusz Filipiuk zaprasza do udziału w konferencji rolniczej „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego” nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej, która odbędzie się 28 listopada w Białej Podlaskiej.

Informujemy że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Zapis z przebiegu obrad jest dostępny na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Zamieszczona informacja szczegółowo opisuje  cele programu, termin dystrybucji żywności, kryteria przyznawania pomocy, zasady przekazywania żywności oraz sposoby składania skarg. Zachęcamy do lektury.

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uregulowaniu ewentualnych zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wysłaniem upomnienia, a w końcowym etapie podjęciem na koszt podatnika odpowiednich czynności egzekucyjnych.