• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonWojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

W związku z ogłoszonym stanem pandemii oraz panującym zagrożeniem ze strony koronawirusa osoby, które z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej odczuwają lęk i niepokój mogą skorzystać pomocy psychologów.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossoszPrzypominamy, że zgodnie z harmonogramem 28 października 2020 r. (środa) na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury, w godz. 8:00 - 14:00, będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Apelujemy, by dla naszego wspólnego bezpieczeństwa podczas przekazywania odpadów zachowywać zasady rygoru sanitarnego.

grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy informuje, że od 27 października 2020 r. Urząd Gminy jest czynny, ale obsługa interesantów będzie odbywać się w bardzo ograniczonym zakresie i tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Dodatkowo przypominamy, że bieżące opłaty i zobowiązania można uiszczać przelewem bankowych lub za pomocą bankowości elektronicznej. Opłaty za odpady komunalne należy wnosić na konto o numerze:

grafika komputerowa przedstawiająca logo kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ w zakresie bezpośredniej obsługi interesanta do momentu wykreślenia powiatu z listy „obszarów czerwonych”.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informujemy, że w dniu 21 października 2020 r. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka powierzył do dnia 25 października 2020 r. Urzędowi Gminy Wisznice wykonywanie określonej części zadań Urzędu Gminy Rossosz w zakresie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, których wykonywanie wymaga certyfikacji aplikacji ŹRÓDŁO, w tym: