Skarbnik Gminy - Lucyna Górniaczyk-Zaniewicz
pokój nr 2

tel.: (83) 378 45 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Skarbnika Gminy- Głównego Księgowego  należy:

 

 •  kierowanie pracą Referatu Finansowo – Podatkowego,
 •  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 •  nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
 •  nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi Gminy,
 •  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 •  kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, jak również udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji,
 •  organizowanie i nadzorowanie bieżącej działalności finansowej Gminy;
 •  koordynowanie, nadzorowanie i współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
 •  przygotowywanie projektów zmian do budżetu Gminy i wieloletniej  prognozy finansowej,
 •  prowadzenie rachunkowości jednostki,
 •  prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji,
 •  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 •  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 •  przyjmowanie do realizacji dyspozycji wypłaty rachunków oraz pozostałych dokumentów księgowo-bankowych,
 •  nadzorowanie procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych ustalonych odrębnym zarządzeniem Wójta,
 •  nadzorowanie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 •  kontrola finansowa gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw,
 •  nadzór nad prawidłowym przekazywaniem i rozliczeniem dotacji celowych,
 •  rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Wójta.