Prawo miejscowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (173KB).

Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (203KB).

Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (256KB).

Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - plik PDF (703KB).

Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (123KB).

Uchwała nr XIX/100/2013 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - plik PDF (130KB)

 

Prawo miejscowe nieobowiązujące

Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (1 012KB).

Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi plik PDF (527KB).

Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (2 933KB).

Uchwały nr II/16/2014 Rady Gminy Rossosz z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - link.

Uchwały nr II/15/2014 Rady Gminy Rossosz z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (308KB).

Uchwała nr XXV/134/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (522KB).

Uchwała nr XXV/133/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym - plik PDF (316KB).

Uchwała nr XXV/132/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (510KB).

Uchwała Nr XXV/131/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz 15.11.2013 r. - plik PDF (349KB).

Uchwała Nr XXII/113/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz 25.06.2013r. - plik PDF (217KB).

Uchwała Nr XIX/101/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 27.03.2013 - plik PDF (784KB).

Uchwała XIX/100/2013 w sprawie określenia wymagań technicznych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 28.02.2013 r. - plik PDF (711KB).

Uchwała Nr XIX/99/2013 w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 28.02.2013 r. - plik PDF (755KB).

Uchwała Nr XIX/98/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.02.2013 r. - plik PDF (1 094KB).

Uchwała Nr XIX/97/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszcznia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.02.2013 r. - plik PDF (232KB).

Uchwała Nr XIX/96/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.02.2013 r. - plik PDF (249KB).

 

Prawo krajowe

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) - plik PDF (821KB).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) - plik PDF (98KB).

 

Pliki do pobrania: