grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz.12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Rossosz odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rossosz. Porządek obrad został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - link.

 

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych spokoju, radości i rodzinnego ciepła
oraz Nowego 2023 Roku
wypełnionego sukcesami i spełnionymi marzeniami.

Zamieszczamy Rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

 

Informujemy, że w dniu 26 listopada br. odbędzie się ogólnopolska uliczna zbiórka darów z ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

 

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz.9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Rossosz odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Rossosz. Porządek obrad został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - link.

 

 

Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Rossosz przystąpiła do rządowego projektu sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych warunkach. Trwają czynności organizacyjne związane z podpisaniem umów na zakup i dystrybucję węgla. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży o terminie dostawy węgla i dostępnym asortymencie.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo bialskopodlaskiej lokalnej grupy działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem w dniu 24 października 2022 roku (poniedziałek), na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rossoszu w godzinach 8:00 - 14:00 będzie czynny Punkt Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie przypominamy, że w końcem września 2022 roku upłynął termin wnoszenia opłat za odbiór odpadów za III kwartał. Osoby, które nie uregulowały tych zobowiązań, proszone są o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Informujemy, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności został uruchomiony nabór wniosków na dofinansowanie wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest.

 

Zamieszczamy informację Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie odnośnie ogłoszenia przetargu ofertowego o sprzedaży składników majątku ruchomego.