grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Paweł Chruściel, przekazuje do publicznej wiadomości Rozporządzenie porządkowe Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Treść Rozporządzenia - plik PDF (588KB).

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy został zamieszczony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz, który będzie obowiązywał w roku 2019. Najbliższy termin wywozu to dzień 3 stycznia 2019 r., w którym będzie odbierany popiół.

 

 

grafika komuperowa przedstawiająca bombkę choinkową, świeczki, gwiazdki

      Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

będą radosne, spokojne i przepełnione

wzajemną życzliwością,

  a Nowy 2019 Rok niech obdaruje wszystkich

 pomyślnością i szczęściem.

 

Życzenia składają:

Kazimierz Weremkowicz - Wójt Gminy Rossosz
Jan Marcinkiewicz - Przewodniczący Rady Gminy

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo krus

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zaprasza rolników z gminy Rossosz na szkolenie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu. Prowadzący spotkanie omówią zasady BHP w gospodarskie rolnym, zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w rolnictwie, podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników oraz rehabilitacji

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemGminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu zaprasza wszystkich miłośników poezji na Wieczór Poezji Patriotycznej, który odbędzie się 29 listopada 2018 r. w GBP. Początek spotkania o godz. 17:00. Więcej szczegółów w Zaproszeniu - plik JPG (72KB).

 

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemStarosta Bialski, Mariusz Filipiuk zaprasza do udziału w konferencji rolniczej „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego” nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej, która odbędzie się 28 listopada w Białej Podlaskiej.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Zapis z przebiegu obrad jest dostępny na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Imienny wykaz głosowań Radnych z I Sesji Rady Gminy - plik PDF (1.11MB).

grafika komputerowa przestawająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz zaprasza na obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

 plakat z programem obchodzów święta 11 listopada 2018 roku

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że na listopad 2018 r. zaplanowano kolejny nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Aby zwiększyć szanse potencjalnych wnioskodawców na poprawne opracowanie dokumentacji konkursowej oraz pozyskanie środków, BLGD organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 10.00

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.