grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach marca 18 - 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji:

grafika komputerowa przedstawiająca logo lubelskie smakuj życie

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs ,,Rolnik z Lubelskiego 2020''. Projekt ma celu promocję najlepszych rolników z województwa lubelskiego, którzy wyróżniają się pod względem osiąganych wskaźników produkcji, zastosowanych rozwiązań innowacyjnych

grafika komputerowa herb gminy rossoszWójt Gminy Rossosz informuje, że rolnicy z terenu naszej gminy, którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. nawalnego deszczu czy gradu) w 2020 roku ponieśli straty w uprawach rolnych, mogą składać oświadczenia o wielkości poniesionych strat. Wypełnione dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się Urzędzie Gminy w terminie od 6 do 15 lipca br.

 

grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

Aktualizacja - w związku z ogłoszeniem kalendarza wyborczego dla II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - link - zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do 30 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że poniedziałek 29 czerwca 2020 roku jest ostatnim dniem, w którym można głosić zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów prezydenckich 2020 - szczegóły w Informacji PKW opublikowanej w Biuletynie

grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa apelujemy do wszystkich wyborców o odpowiedzialne zachowanie podczas niedzielnego głosowania w lokalach wyborczych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń.

Przypominamy, że każda osoba, która chcę osobiście oddać głos w lokalu wyborczym, jest bezwzględnie zobowiązana do:

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Przypominamy, że do 3 lipca 2020 r. osoby fizyczne mogą zgłaszać chęć usunięcia azbestu z pokryć dachowych czy też odpadów zawierających azbest zgromadzonych na swojej posesji. Główne założenia projektu, w tym wskazówki jak należy przygotować własne zgłoszenie, zostały opisane

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Przypominany, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2019. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznegoWójt Gminy Rossosz (Gminny Komisarz Spisowy) ogłasza nabór kandydatów na terenowego rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - link.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

W dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz.13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Rossosz, na której m. in. będzie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Rossosz za rok 2019.

 

grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - link do Biuletynu Informacji Publicznej - klik.