grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w dniu 28.09.2018 r., o godzinie 18:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ministerialnego „Czyste Powietrze”.

W ramach programu dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że od dnia 10 września 2018 r. w  Urzędzie Gminy będzie można odbierać protokoły z oszacowania szkód w związku z suszą podpisane przez Wojewodę Lubelskiego.

 

 

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 21 – 26 września 2018 roku* zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że w dniach od 3 do 21 września 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych: "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018 - 2019" oraz "Lubelska Kuźnia Talentów 2016 - 2019", które mają na celu udzielenie wsparcia finansowego młodym, szczególnie uzdolnionym uczniom.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Wójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2018/2019. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu. Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2018 r.

 

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę w zaproszeniemOrlik Rossosz oraz Jarosław Ossowski zapraszają wszystkich na Dzień Sportu, który odbędzie się 9 września 2018 r. (niedziela) na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rossoszu.
Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich młodych, dorosłych i seniorów, indywidualnie oraz drużynami

grafika komputerowa przedstawiająca dystrybutor paliwowyKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

grafika komputerowa przedstawiająca logo regionalnego centrum krwiodastwa i krwiolecznictwa w lublinie

W imieniu kierownictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy do wzięcia udziału w akcji: "Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi", która zostanie przeprowadzona w odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia, że w czerwcu br. zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017, który miał na celu zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej oraz możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących o charakterze

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”, montaż instalacji fotowoltaicznych przeprowadzi firma:

Foton Technik Sp. z o.o. 
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa