Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  pobierz - plik DOC (69KB)

Wniosek o podział nieruchomości  pobierz - plik DOC (43KB)

Oświadczenie o zgodności treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym (dotyczy wniosku o podział nieruchomości)  - pobierz - plik DOC (30KB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - pobierz - plik DOC (30KB)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości  pobierz - DOC (73KB)

Określenie przeznaczenia działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  pobierz - plik DOC (29KB)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości  pobierz - plik DOC (41KB)