Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. systemów teleinformatycznych
i ochrony danych osobowych

 Sekretarz Gminy

Stanowiska Pracy

 Skarbnik Gminy

Referat finansowo - podatkowy

 Kierownik USC

 Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa
 i Mienia Gminnego

Referat inwestycji, budownictwa i mienia gminnego

 Jednostki Organizacyjne

 

Szczegółowy schemat struktury organizacyjnej zamieszczony jest na stronie Biuletynu BIP.