GMINA

AKTUALNOŚCI
HISTORIA
   ZABYTKI
OSP
STOWARZYSZENIA
PARAFIA
GALERIA

SAMORZĄD

WŁADZE GMINY  
   WÓJT GMINY
   RADA GMINY
      KOMISJE
      UCHWAŁY
      WYKAZY GŁOSOWAŃ
      PROTOKOŁY Z SESJI
   SOŁECTWA
      FUNDUSZ SOŁECKI
   URZĄD GMINY
      INFORMACJA OGÓLNA
      WÓJT
      SEKRETARZ GMINY
      SKARBNIK
      STRUKTURA URZĘDU
      KONTAKT
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DLA MIESZKAŃCÓW

GOSPODARKA ODPADAMI
   AKTUALNOŚCI
   HARMONOGRAM
   AKTY PRAWNE ORAZ DRUKI DO POBRANIA
   INFORMACJE
   UTYLIZACJA AZBESTU

KOMISJA ALKOHOLOWA  
   KOMISJA
   KWOTY
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

   SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
   DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
OPIEKA MEDYCZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
WZORY DOKUMENTÓW - PLIKI DO POBRANIA
   PODATKI, ROLNICTWO, AKCYZA
   OCHRONA ŚRODOWISKA
   GOSPODARKA ODPADAMI
   NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO
   USC
   STYPENDIA
   DRZEWA, LASY
   DODATEK ENERGETYCZNY
   PROJEKTY UNIJNE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
INWESTYCJE  
   PL-BY-UA
   RPO WL
   PROW
   POKL

BAZA CEIDG
PLIKI I WZORY DOKUMENTÓW
   SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

TURYSTYKA

INFORMATOR TURYSTY
BAZA NOCLEGOWA
MAPA

ARCHIWUM PUBLIKACJI

Menu prawe

Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja dostępności
Urząd Gminy

ePUAP2
Dziennik Urzędowe
Monitor Polski
Mapa Gminy Rossosz
Aplikacja Moja Komenda
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Menu dolne

Struktura Urzędu Gminy
Dane kontaktowe
Do pobrania
Polityka plików cookies
Mapa strony