Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza serdecznie do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Wójt Gminy Rossosz Informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2022 - link.

Na prośbę Federacji Banków Żywności publikujemy materiały informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2021 Plus.

Wiosna to czas kwitnienia roślin uprawnych i dzikorosnących oraz związanego z tym procesu zapylania przez pszczoły i inne owady. W praktyce rolniczej i ogrodniczej jest to okres intensywnych prac, w tym przeprowadzania przez mieszkańców miast i wsi wielu zabiegów związanych z ochroną roślin.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na bezpłatne webinarium pt. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne – jak to robić z głową? Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że przystępuje do opracowania  dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rossosz na lata 2024- 2030”.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w projekcie „Trenuj jak żołnierz”. Propozycja ta jest skierowana do osób, które ukończyły 18 lat oraz posiadają obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”.